Authors

Shuji Fujisawa*, Yuichi Takasaki, and Tsuguyuki Saito

Paper Information

Journal
: Nano Letters
DOI
: 10.1021/acs.nanolett.2c04138
: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c04138